Call us: +252-05-822095

Golis Magazine

Our facebook page

Adeegga Xogmaal

Adeegggan waxaad kala socon kartaa wararka maalin laha ee ka cusub dalka, iyo debediisa kuwaas oo ku baxaya Af-soomaali si qoraal ahna kugu soo gaaraya cinwaanadoodu,

Si aad Isu diiwaangeliso tag massage-ka, ku qor meesha fariinta lagu qoro REG kadibna u dir 333

Adeeggaan waa lacag la’aan wax khidmad ah lagaa qaadi mayo

Si aad isga joojisid tag massage-ka ku qor meesha fariinta lagu qoro Del una dir 333

Archives