Call us: +252-05-822095

2 jago oo kala ah: koronto yaqaan iyo iibiye, iyo Koronto yaqaan & lacag aruuriye oo ka bannaan Golis Balidhidin iyo Kalabaydh.

16 Nov 2016
2 jago oo kala ah: koronto yaqaan iyo iibiye (Electrets’ & Sales), iyo Koronto yaqaan & lacag aruuriye (Electrician & Collector)

Magaca booska  Koronto yaqaan iyo iibiye (Electrets’ & Sales) Xarunta Balidhidin
La dhejiyay 09-11-2016 Ugudanbayn 30-11-2016
Tirada boosaska 1 (hal boos)

Shuruudaha

Shirkada isgaarsiinta Golis waxay raadinaysaa Hal qof oo ah Korontiiste iyo iibiye  ah loogana baahan yahay xarunta Golis ee Balidhidin.

Qofka aanu raadinayno waa mid ku si foobay daacadnimo, hawlkarnimo isla markaana leh dulqaad iyo dabeecad aad u wanaagsan.  Shuruudaha laga doonayo waa sidan:

 1. Waa inuu haystaa ugu yaraan shahaado dugsi sare la aqoonsan yahay.
 2. Waa inuu leeyahay xirfada IT uga yaraana Diploma ka haystaa
 3. Waa inuu leeyahay xirfad Darawalnimo
 4. Waa in uu si fiican u yaqaanaa adeegsiga computer-ka
 5. Waa in uu san haba yaraatee lahayn wax balwad ah
 6. Waa in uu leeyahay dabeecad fiican oo dhaqan ahaan uga muuqata
 7. Waa inuu sumcad fiican ku leeyahay bulshada dhexdeeda
 8. Waa in uu diyaar u yahay inuu shaqeeyo xiliyo kala duwan iyo meelo kala duwan oo ka mid ah xarumaha Golis
 9. Haddii uu leeyahay aqoon farsamo mid Motooro waxay u noqanaysaa tixgalin dheeraad ah.
 10. Haddii uu haysto aqoon la xariirta xisaabaadka ama maamulka waxay u noqonaysaa tixgalin.
 11. Waa inuusan lahayn wax jirooyin ah  ama dhaawac ka muuqda oo

Hadhaw caqabad ku noqda shaqadiisa

 1. Waa inuusan horay uga soo galin Maamulka wax danbi ah

 

Magaca booska Koronto yaqaan & lacag aruuriye (Electrician & Collector) Xarunta Kalabeyr
La dhejiyay 14-11-2016 Ugudanbayn 23-11-2016
Tiradaboosaska 1 (hal boos)

Shuruudaha

Shirkada isgaarsiinta Golis waxay raadinaysaa Halqof oo koronto yaqaan & lacag aruuriye ah loogana baahanyahay xarunta Golis ee Kalabeyr.

Qofka aanu raadinayno waa mid kusifoobay daacadnimo,  hawlkarnimo islamarkaana leh dulqaad iyo dabeecad aad u wanaagsan.

Shuruudah alaga doonayo waasidan:

 1. Waa inuuhaystaauguyaraanshahaadodugsisare la aqoonsanyahay.
 2. waainuu wax kayaqaancilladahakuyimaadakorontada.
 3. Waa inuuyaqaanqaabka loo xiroloonacilladsaarokorontada.
 4. Haddiiuuhaysto Diploma Farsamada gacanta ama korontada, waxay u noqonaysaa tixgalin.
 5. Waa in uuyaqaanaa adeegsiga computer-ka
 6. Waa in uu san habayaraateelahayn wax balwad ah
 7. Waa in uuleeyahaydabeecadfiicanoodhaqanahaanugamuuqata
 8. Waa inuusumcadfiicankuleeyahaybulshadadhexdeeda
 9. Waa in uudiyaar u yahay inuu shaqeeyo xiliyo kala duwan iyo meelo kala duwan oo ka mid ah xarumaha Golis
 10. Waa inuusanlahayn wax jirooyin ah ama dhaawac kamuuqda oo

Hadhaw caqabad kunoqda shaqadiisa

 1. Waa inuusan wax denbi ah kagelin dalka iyo dadka.
 2. Waa inuu layimaadaa ugu yaraan 2 qof oo kanoqda damiinul maal.

 

Waaxda Shaqada & Shaqaalaha

Archives